K tématu roku
"Zdravý životní styl"

Aby bylo možné toto stěžejní téma obsahově zpracovat, proběhly přípravy na založení pracovní skupiny složené ze zástupců vědy, praxe a česko-německých organizací. Bude-li příslušná žádost schválena, má být tato pracovní skupina – stejně jako odborné fórum – částečně financována z prostředků Inovačního fondu KJP. Vzájemná výměna zkušeností a informací mezi pedagogy, pracovníky s mládeží a odbornou veřejností má v jednotlivých oblastech doprovázet tematickou práci i program finanční podpory.

Odborné fórum s názvem „YOLO – You Only Live Once / Žiješ jen jednou!“ je zcela novým formátem Tandemu, při němž se setkávají zástupci třech různých oblastí (školní i mimoškolní výměny mládeže, Program podpory odborných praxí) a přicházejí s novými impulzy. Kromě navázání kontaktu jakožto předstupně pozdější výměny a partnerství je součástí fóra také plánování setkání mládeže a jiných česko-německých akcí. Hlavní náplní je však práce na téma „Zdravý životní styl“. S podporou externích referentů a organizací, které se tomuto tématu již aktivně věnují, si mají účastníci rozšířit své perspektivy i o podněty z dalších oblastí tak, aby mohli při realizaci setkání na dané téma vycházet z co nejširší palety nápadů a našli vhodný přístup. Tento nový formát představuje výzvu, jejíž úspěch závisí na součinnosti překračující dosavadní hranice, jak v praxi, tak i v rámci česko-německé spolupráce.