Zweites Fachforum "Yolo" - mach was draus! April 2015, Dresden

21.04.2015
Unter dem Motto YOLO  – mach was draus!
legt Tandem in den Jahren 2014/2015 einen Schwerpunkt auf Themen des gesunden Aufwachsens im deutsch-tschechischen Jugend- und Schüler/-innenaustausch. Dazu veranstalten die beiden Koordinierungszentren das deutsch-tschechische Fachforum „Gesundes Aufwachsen“.
 
 
Weiter

Druhé odborné fórum „YOLO" - you only live once, duben 2015, Drážďany

21.04.2015

Zkratka YOLO - You Only Live Once akcentuje těžiště činnosti Tandemu pro rok 2014/15, jejímž je téma zdravého životního stylu dětí a mládeže v česko-německém kontextu.

Téma je ideální možností, jak propojit školskou a mimoškolní oblasti ve sféře bilaterálních a multilaterálních setkání či výměn mladých lidí.

 

 


Drittes Arbeitsgruppentreffen "Gesundes Aufwachsen", April 2015, Dresden

10.04.2014

Dresden, April 2015

Am Donnerstag 23.04.2015 trifft die AG „Gesundes Aufwachsen“ zum dritten Mal zusammen, um Möglichkeiten der thematischen Schwerpunktarbeit im deutsch-tschechischen Jugend- und Schüler/-innenaustausch zu diskutieren und grenzübergreifende Kooperationen auf den Weg zu bringen.

 

Weiter

Třetí setkání pracovní skupiny „Zdravý životní styl“, duben 2015, Drážďany

10.04.2014

Drážďany, duben 2015

Ve čtvrtek 23.04.2015 se již potřetí setká pracovní skupina „Zdravý životní styl“ a bude diskutovat o možnostech práce na dané téma v oblasti česko-německých výměn mládeže/žáků a iniciovat tak nové přeshraniční projekty či setkání.